Žemės sklypų kadastriniai matavimai (geodeziniai matavimai)

Tai suformuoto žemės sklypo ploto nustatymas, žemės sklypo plano ir kitų kadastro duomenų, reikalingų įrašyti į nekilnojamojo turto kadastro duomenų bazę, parengimas. Atliekant kadastrinius matavimus paženklinamos ir nustatomos žemės sklypų ribų, posūkio taškų ir riboženklių koordinatės valstybinėje koordinačių sistemoje, matuojami žemės sklype esantys statiniai, kartografuojami žemės naudmenų kontūrai. Plane pažymimi objektai ir teritorijos, kurioms nustatytos specialios žemės ir miško naudojimo sąlygos, kiti žemės naudojimo apribojimai ir servitutai, parengiamas žemės sklypo planas, apskaičiuojamas bendras žemės sklypo plotas, parengiama žemės naudmenų eksplikacija, parengiami žemės sklypo kadastro duomenys, t.y. suformuojama nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla.

 

Žemės sklypo kadastriniams matavimams atlikti, reikia turėti šiuos dokumentus:

  • žemės sklypo teisinės registracijos pažymėjimas;
  • preliminarus žemės sklypo planas;
  • jei sklype yra statiniai, statinių teisinės registracijos pažymėjimai.