Žemės paskirties keitimas

Žemės  paskirtis turi atitikti vykdomą ar planuojamą vykdyti veiklą.

Žemės sklypo paskirties keitimas būtinas, jeigu sklype planuojama vykdyti kitokią veiklą, nei leidžia esama žemės sklypo paskirtis ir žemės naudojimo būdas, kurie yra nurodyti žemės sklypo nuosavybės dokumentuose.  Žemės paskirties keitimas atliekamas rengiant žemės formavimo ir pertvarkymo projektą.

 

Žemės paskirties ir būdo keitimas, atskirais atvejais galimas nerengiant formavimo ir pertvarkymo projekto.

 

Žemės paskirties keitimui reikia turėti šiuos dokumentus:

  • žemės sklypo planas;
  • žemės sklypo teisinės registracijos pažymėjimas.