Topografinė nuotrauka

Topografinėje nuotraukoje atvaizduojama faktinė antžeminė ir požeminė situacija žemės sklype. Topografinė nuotrauka reikalinga projektuojant arba rekonstruojant pastatą, projektuojant požemines komunikacijas, rengiant sklypo formavimo arba pertvarkymo projektą. Po topografinės nuotraukos suderinimo pradedami projektavimo darbai. Topografinės nuotraukos suderinamos mūsų specialistų su visomis inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis įmonėmis ir su savivaldybe.

Topografinės nuotraukos derinamos Nekilnojamojo turto registro posistemėje „GeoMatininkas“.

 

Topografinei nuotraukai atlikti, reikia turėti šiuos dokumentus:

  • žemės sklypo planas;
  • žemės sklypo teisinės registracijos pažymėjimas.