Sklypo formavimo ir pertvarkymo projektai

Tai žemės sklypų ribų formavimas projektuojant naujus žemės sklypus, keičiant gretimų žemės sklypų ribas, padalijant žemės sklypą į du ar daugiau sklypų, atidalijant vieną ar daugiau žemės sklypo dalių iš bendrosios nuosavybės teise valdomo žemės sklypo, sujungiant du ar daugiau žemės sklypus į vieną žemės sklypą, suformuojant sklypą prie nuosavybės teise valdomų pastatų. Formuojant žemės sklypus nustatomos ir paženklinamos žemės sklypų ribos, nustatomos žemės naudojimo sąlygos, ūkinės veiklos apribojimai ir servitutai.

 

Žemės sklypų formavimui ir pertvarkymo projektui reikia turėti šiuos dokumentus:

  • žemės sklypo planas
  • žemės sklypo teisinės registracijos pažymėjimas