Pastatų projektavimas

Pastatų projektavimas

Atliekame statinių techninius projektus ir techninius darbo projektus.

Padedame užsakovui paruošti projektavimo užduotį, užsakome ir gauname pastato projektavimo sąlygas bei paruošiame visus reikalingus dokumentus techniniam projektui rengti.

Atliekame projekto viešinimo procedūras  – visuomenės informavimą apie numatomą statinių projektavimą.

Statinio projektui rengiame visas techninio darbo projekto reikalingas dalis:

 1. bendroji;
 2. sklypo planas;
 3. architektūros;
 4. konstrukcijų;
 5. technologijos;
 6. vandentiekio ir nuotekų šalinimo;
 7. šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo;
 8. dujotiekio;
 9. elektrotechnikos;
 10. elektroninių ryšių (telekomunikacijų);
 11. apsauginės signalizacijos;
 12. gaisro aptikimo ir signalizavimo;
 13. procesų valdymo ir automatizacijos;
 14. šilumos gamybos ir tiekimo;
 15. gaisrinės saugos;
 16. pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo;
 17. statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo;
 18. kitos dalys atsižvelgiant į pastatų tipo specifiką.

 

Patalpiname parengtą projektą į „Infostatybą“ ir gauname statybą leidžiantį dokumentą