Pastato energetinio naudingumo sertifikavimas

Pastato energinio naudingumo sertifikavimo metu nustatomas pastato energijos sunaudojimas, įvertinamas pastato energinis naudingumas priskiriant pastatą energinio naudingumo klasei, išduodamas pastato energetinio naudingumo sertifikatas. Pagal energijos sąnaudas pastatai klasifikuojami į šias klases: A++, A+ A, B, C, D, E, F, G.

Pastato energetinio naudingumo sertifikavimas privalomas atlikti:

  • Statant, parduodant ar išnuomojant pastatus. Pastato statytojas ar savininkas pirkėjui ar nuomininkui privalo pateikti pastato energetinio naudingumo sertifikatą, kurio galiojimo laikas turi būti ne ilgesnis kaip 10 metų. Šio punkto nuostatos taikomos ir parduodant ar išnuomojant pastato dalis (butus, kitos paskirties atskiro naudojimo patalpas). Šiuo atveju pastato dalies energetinio naudingumo sertifikatas gali būti išduodamas vadovaujantis viso pastato su bendra šildymo sistema sertifikatu arba tokio paties buto tame pačiame daugiabučiame pastate sertifikatu. Naujai statomiems pastatams sertifikavimas turi būti atliktas iki pripažįstant pastatą tinkamu naudoti ir jo energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip A (jei statybą leidžiantis dokumentas išduotas nuo 2018-01-01). Jei statybą leidžiantis dokumentas išduotas nuo 2014-01-01 – energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė, kaip B, o jei iki 2014-01-01 energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė, kaip C.

 

  • Didesniems kaip 1000 kvadratinių metrų naudingojo ploto viešbučių, administracinės, prekybos, paslaugų, maitinimo, transporto, kultūros, mokslo, gydymo ir poilsio paskirties   Jei pripažįstama tinkama naudoti naujai statomo ar kapitaliai renovuojamo pastato dalis, kuri gali būti naudojama neatsižvelgiant į tai, ar likusių dalių statyba užbaigta, šios pastato dalies sertifikavimas privalomas. Kapitaliai renovuojamiems pastatams, kurių naudingasis plotas didesnis kaip 1000 m² – energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip D.