Namo, statinio pridavimas

Pasibaigus bet kokio pastato ar namo statybai, jis turi būti užregistruotas VĮ Registrų centre, o savininkui išduodamas nuosavybės dokumentas.  Norint gauti nuosavybės dokumentą, reikalingas statinio pridavimas.

Statybos pridavimas, atliekamas naujai pastačius, rekonstravus, kapitališkai suremontavus, modernizavus statinius, baigtai ir nebaigtai statybai.

 

Rengiame dokumentus statybos užbaigimo aktui gauti.

Statybos užbaigimo aktas – sudarytos statybos užbaigimo komisijos surašytas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys pastatytas, rekonstruotas ar daugiabutis namas ar visuomeninės paskirties pastatas atnaujintas (modernizuotas) pagal statinio projekto sprendinius.

Aktas išduodamas užbaigus ypatingo ar neypatingo statinio statybą, rekonstravus nesudėtingą statinį į neypatingą ar ypatingą statinį taip pat atnaujinus (modernizavus) pastatą.

Užbaigtiems statyti ar rekonstruotiems 1 ar 2 butų gyvenamiesiems namams, pagalbinio ūkio paskirties statiniams išduodama statybos užbaigimo deklaracija, kurią tvirtina Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos.

 

Baigta statyba – namo pridavimui reikia turėti šiuos dokumentus:

 • Statybos leidimas;
 • Statinio projektas (kompiuterinė laikmena);
 • Statinio kadastro duomenų byla;
 • Požeminių inžinierinių tinklų kontrolinės geodezinės nuotraukos;
 • Žemės sklypo su statiniais geodezinė nuotrauka;
 • Pažyma apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą, užbaigus jų montavimo, paleidimo ir derinimo darbus;
 • Pastato energetinio naudingumo sertifikatas;
 • Pastato garso klasifikavimo protokolas (kai yra privalomas);
 • Besiribojančių žemės sklypų savininkų (valdytojų) rašytiniai sutikimai (kai yra privalomi) ;
 • Žemės sklypo bendraturčių rašytiniai sutikimai (kai tokie yra);
 • Statinio paveldėjimo teisės liudijimas (kai toks yra);
 • Statytojo įgaliojimas;
 • Statybos darbų draudimo polisas kartu su jo apmokėjimą įrodančio dokumento kopija;
 • Geriamojo vandens kokybės tyrimo dokumentas bei Nacionalinio visuomenės sveikatos centro išvada apie šių tyrimų rezultatų atitiktį visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų nustatytiems reikalavimams arba geriamojo vandens gręžinio pasas;
 • Pažyma apie statinio atitiktį projektui.

 

Nebaigta statyba – statinio statyba gali būti įregistruota nekilnojamojo turto registrų centre neužbaigus jo statybos. Tuomet reikia turėti šiuos dokumentus:

 • Statybos leidimas;
 • Statinio projektas, pasirašytas privalančių jį pasirašyti asmenų;
 • Statinio kadastro duomenų byla;
 • Žemės/statinių kontrolinė geodezinė nuotrauka;
 • Statytojo įgaliojimas.

 

Sodo namo pridavimui statybos užbaigimo procedūrai (iki 80 kv. m.) reikalingi šie dokumentai:

 • Statinio kadastro duomenų byla (inventorizacija);
 • Žemės sklypo planas.